Vrienden van de Nassaukerk

Word vriend van de Nassaukerk

Op 30 oktober 2020 is de Stichting Vrienden van de Nassaukerk opgericht. Een Stichting die zich tot doel stelt om geld in te zamelen en subsidies te verstrekken om de Nassaukerk als gebouw en plek voor kunst, cultuur, bezinning en levensbeschouwing te behouden en te ondersteunen. In het bestuur van de stichting kent drie onbezoldigde leden, dit zijn:

Jaap Buning (voorzitter)

Anrina Kolkman (secretaris)

Rolf Steenwinkel (penningmeester)

De Stichting biedt iedereen de mogelijkheid geld te geven aan de Nassaukerk, waarbij dit niet zal worden besteed aan religieuze activiteiten. Giften aan aan ons zijn aftrekbaar voor de belastingdienst, gebruik hiervoor RSIN 8617.87.481.

Verder biedt de stichting initiatiefnemers van activiteiten in de Nassaukerk de mogelijkheid subsidie aan te vragen. Ook kan de stichting steun verlenen aan verbetering en instandhouding van het gebouw. Alle subsidieaanvragen zal het bestuur toetsen aan de doelstellingen in de statuten. Deze zijn:
a. het bevorderen van de instandhouding van de Nassaukerk als gebouw en als plek van en door de buurt voor kunst, cultuur, bezinning en levensbeschouwing.
b. het mogelijk maken van activiteiten en projecten die de samenhang en leefbaarheid van de buurten rondom de Nassaukerk bevorderen

Er is een klein startkapitaal, maar we hopen dat het aantal giften snel zal stijgen, zodat we mooie activiteiten mogen ondersteunen. Als er nog vragen zijn, dan staan we daar natuurlijk open voor.

U kunt met ons contact zoeken per email op vriendenvandenassaukerk@gmail.com.

Over manier waarop subsidie kan worden aangevraagd, klikt u hier.