Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 26 juni

10:30 uur

Voorganger:
ds. Rosaline Israël

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

Wat geloof jij eigenlijk?

Wat geloof jij eigenlijk? Gespreksavond in de Nassaukerk. Elke derde donderdag van de maand

Meer weten?

CORONA-MAATREGELEN

Bij bezoek aan de kerk gelden nog de hygiëneregels. We geven ruimte aan degenen die daar prijs op stellen.

Onze vieringen zijn ook online te volgen via: kerkdienstgemist-nassaukerk.

KOMENDE VIERING

Zondag 26 juni 10:30 uur
Klik hier voor de orde van dienst