Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 21 april

10:30 uur

Voorganger:
Nienke Vos

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

10 april: Cursus Groen Geloven in Mokum

Eco-theologie in de Amsterdamse context – De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en is een zoektocht naar veranderingen in...

Meer weten?

Open kerk

Welkom! Iedere dinsdag van 14:00 -16:00 uur

Meer weten?

KOMENDE VIERING

Zondag 21 april 10:30 uur (voor orde van dienst klik hier)

De kerkdiensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist-nassaukerk.