Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, sexuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 24 januari

10:30 uur

Voorganger:
ds. Elsbeth Littooij

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

Soup & Soul WOORDEN VAN KRACHT

Wilma’s Franse slag en een op drift geraakte rivier. Jouw ziel is een mooi gevoelig element die maakt wie...

Meer weten?

CORONA-MAATREGELEN

De komende weken zijn onze vieringen alleen online te volgen via: kerkdienstgemist-nassaukerk.

 

KOMENDE VIERINGEN

Zondag 17 januari 10:30 uur (alleen online)

Klik hier voor de orde van dienst

 

Online koffiedrinken

Meteen na afloop van de dienst. Klik hier om direct deel te nemen aan de bijeenkomst via Google Meet.