Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 23 januari

10:30 uur

Voorganger:
ds. Trinus Hibma

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

Kerstpakkettenactie

Inzameling op 5 en 12 december in de Nassaukerk

Meer weten?

Slotdebat (t)huis in de Staats

De oogst van (t)huis in de Staats besproken met buurtgenoten in de Nassaukerk

Meer weten?

CORONA-MAATREGELEN

Bij bezoek aan de kerk geldt het volgende:
• 1,5 meter afstand houden
• mondkapje op bij het verplaatsen
• hygiëneregels
• ingetogen zingen
• registratie van wie aanwezig is

Onze vieringen zijn ook online te volgen via: kerkdienstgemist-nassaukerk.

KOMENDE VIERING

Zondag 23 januari 10:30 uur
Klik hier voor de orde van dienst

Er is geen online koffiedrinken