Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 10 december

10:30 uur

Voorganger:
ds.Trinus Hibma

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Donderdag 16 november 19:30 uur - Inspirerende bijeenkomsten, waarin we een bijbelgedeelte lezen en van gedachten wisselen over wat de...

Meer weten?

Open kerk

Welkom! Iedere dinsdag van 14:00 -16:00 uur

Meer weten?

KOMENDE VIERING

Zondag 3 december, eerste advent

10:30 viering, klik hier voor de orde van dienst

De kerkdiensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist-nassaukerk.