Wat kunnen wij voor
jou betekenen?

NASSAUKERK

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, seksuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Komende viering:
Zondagmorgenviering 24 september

10:30 uur

Voorganger:
Nienke Vos

KERK & ZINGEVING

KERK IN DE BUURT

KERK & KUNST

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

15 juni 19:30 uur - Inspirerende bijeenkomsten, waarin we een bijbelgedeelte lezen en van gedachten wisselen over wat de tekst...

Meer weten?

Buurtcantate Zaaien Groeien Bloeien

Dit keer gaat de buurtcantate over een groene duurzame buurt waar iedereen tot bloei komt. Teksten zijn gemaakt door buurtgenoten,...

Meer weten?

KOMENDE VIERING

Zondag 24 september 10:30 uur
Klik hier voor de orde van dienst

De kerkdiensten zijn ook online te volgen via kerkdienstgemist-nassaukerk.