Wat doen wij

Wat doen wij

VIERINGEN: De Nassaukerk is een actieve geloofsgemeenschap die op zondagmorgen een uitnodigende en laagdrempelige viering verzorgd met aparte aandacht voor de kinderen. Ook mensen met een katholieke achtergrond of zonder kerkelijk verleden blijken zich in onze vieringen prima thuis te voelen.

KERK IN DE BUURT: Zingeving is voor onze gemeenschap ook het op de buurt gericht zijn en het in praktische zin vormgeven aan ons geloof. Door middel van 'Exposure', een methode waarbij je met een ontvankelijke en open houding probeert kerk te zijn in relatie tot de buurt, willen wij als kerkgemeenschap bijdragen aan meer menselijkheid en een leefbare buurt. Daarnaast biedt Stichting Kerk & Buurt een helpende hand aan mensen aan de rand van de samenleving, bijvoorbeeld door het verstrekken van maaltijden of door het bieden van een luisterend oor.

KERK EN KUNST: Kunst en geloof delen het vermogen tot verbeelding dat genezend, schurend en inspirerend kan zijn. Wij organiseren projectmatig allerlei activiteiten rondom Kerk & Kunst.

TAIZÉ IN AMSTERDAM: Deze jongerengemeenschap is als pioniersplek onder het dak van de Nassaukerk ontstaan. Inmiddels is het uitgegroeid tot een gevestigde en hechte gemeenschap waar jongeren uit de hele stad zich thuis voelen en zich aan elkaar scherpen.

SOUP & SOUL: In de drukte van alledag lopen we als buurtbewoners al snel aan onszelf en elkaar voorbij. We zien elkaar misschien wel, maar kennen we elkaar ook? Nieuwsgierigheid naar de ander brengt ons bij elkaar. We eten verse soep, delen wat ons bezighoudt en vragen naar elkaar.

Vieringen

Kerk in de buurt

Kerk en kunst

Taizé in Amsterdam

DOE JE MEE?

De Nassaukerk drijft, met al haar verscheidenheid aan activiteiten, op een grote groep betrokken vrijwilligers. Het zijn enerzijds mensen afkomstig uit de eigen buurt die deelnemen aan vieringen en gemeenteleven, maar soms ook mensen die naar andere stadsdelen of zelfs de stad uit verhuisd zijn, maar zich toch nog steeds in de Nassaukerk thuis voelen. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die meer betrokken zijn bij de sociaal-maatschappelijke activiteiten van de Nassaukerk.

Spreekt het je aan om met elkaar bezig te zijn met zingeving, een betere buurt en omzien naar de sociaal zwakkeren in onze omgeving? Doe met ons mee en kom eens langs tijdens één van onze activiteiten. Kijk in de agenda voor de meest actuele activiteiten en vieringen of neem contact met ons voor meer informatie.

Meer weten?