Wie zijn wij

De Nassaukerk is meer een beweging dan een instituut. Een open, levendige, hartelijke en buurtgerichte geloofsgemeenschap. Een plek van ontmoeting voor mensen ongeacht hun opleiding, leeftijd, huidskleur, sexuele voorkeur, vitaliteit of de plek waar hun wieg stond. Een groep mensen met de overtuiging dat bijbelverhalen ons verder leren kijken dan de waan van de dag, die vanzelfsprekendheden ter discussie stelt en het aandurft zich te laten ontregelen door lastige vragen. Sleutelbegrippen voor ons zijn: onderlinge verbondenheid, aandacht voor het kwetsbare in mensen, ontplooiing van ieders talenten en gevoel voor kunst en verbeelding.

Nassaukerk
Kerkzaal:
De Wittenkade 111
Post- en bezoekadres:
De Wittenstraat 114
1052 BB Amsterdam
020 684 4216
info@nassaukerk.nl

De Nassaukerk maakt werk van:

  • zingeving: betekenisvolle rituelen, meditatie, gesprek over de wereld waarin wij leven, ons eigen levensverhaal en het licht dat verhalen uit de bijbel daarop werpen
  • leefbaarheid van de buurten: projecten waarin we samen de handen uit de mouwen steken en mensen van verschillende komaf zich met elkaar verbinden
  • ontmoeting waarin mensen onderling vreugde en verdriet van het leven delen

Onze aandachtsgebieden:

  • kerk en buurt: het inrichten van plekken waar iedereen welkom is, ook wie in de maatschappij al zo vaak buiten de boot valt
  • kerk en kunst: kunst en geloof delen het vermogen tot verbeelding dat genezend, schurend en inspirerend kan zijn
  • Taizé in Amsterdam: de opbouw van een gemeenschap waarin met name jongeren zich thuis voelen en zich aan elkaar scherpen
  • Soup & Soul: verse soepdiners met thema, waarbij elkaar beluisteren centraal staat.

Kerk in de buurt

De Nassaukerk met haar prachtige gebouw uit 1925 staat bekend staat als een echte buurtkerk.

Het gebied waarin de Nassaukerk staat en het werkgebied daar omheen waarin wij als kerk actief zijn, omvat vanwege de krimp in het aantal geloofsgemeenschappen in de stad en de terugval in het aantal in gebruik zijnde kerkgebouwen inmiddels een groot aantal buurten met elk hun eigen karakter: Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Hugo de Grootbuurt, Marcantibuurt, Da Costabuurt, Bellamybuurt, Borgerbuurt, Cremerbuurt, Helmersbuurt en Vondelparkbuurt.

> lees meer

Ook als je niet zoveel met de kerk en/of het christendom hebt, kan je de Nassaukerk steunen. Wordt dan donateur van de Vrienden van de Nassaukerk.

Kerk in de buurt

Ons kerkgebouw

Het markante en monumentale gebouw van de Nassaukerk met zijn parmantige groene torentje ligt enigszins verscholen tussen de gebouwen van de Staatsliedenbuurt. Zowel van buiten, als ook van binnen heeft het gebouw veel karakter en verkeert het in goede staat, al vergt het onderhoud de nodige financiële middelen.

>> lees meer

Ons kerkgebouw

Verhuur

De Nassaukerk is te huur voor allerlei bijeenkomsten. Naast de kerkzaal zijn de wijkzaal en een aantal vergaderruimten beschikbaar. Deze ruimten bieden gezamenlijk of afzonderlijk diverse mogelijkheden voor concerten, symposia, vergaderingen en andere activiteiten. Ze zijn geschikt voor groepen van 5 tot 300 personen*. Beschikbare extra faciliteiten: extra microfoons, assistentie geluidsinstallatie, Yamaha vleugel, beamer, flipover, gebruik keuken. Alle ruimten hebben wifi en gratis gebruik van internet.

Klik HIER voor nadere informatie en de verhuurtarieven.

Verhuur
Groene kerk

Groene kerk

De Nassaukerk heeft zich aangemeld bij de beweging voor groenere kerken. Deze beweging richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Kerk met stip

Kerk met stip

De Nassaukerk heeft zich aangemeld bij de beweging Kerken met Stip. Dat is een vereniging van het Rooms Katholieke en Protestants justitiepastoraat in Nederland en wordt ondersteund door kerken van verschillende signatuur. Reeds tijdens de detentie kan het justitiepastoraat geïnteresseerden op weg helpen naar een Kerk met Stip.