Taizé in Amsterdam

Taizé in amsterdam

Taizé in Amsterdam is een jongerencommunity in hartje Amsterdam, gehuisvest in en rond de Nassaukerk. Met elkaar bezinnen wij ons, speuren naar stilte in het roerige Mokum, dromen wij van eenheid, vrede en gerechtigheid en gaan wij op zoek naar wat voor onszelf, de ander, de stad en de wereld van belang is. En óf, en zo ja, welke rol God daarin voor ons speelt. Dat doen wij op een nieuwe, eigenwijze en creatieve manier. Wij baseren ons daarbij op de Taizé spiritualiteit, afkomstig van de oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk.

Info: Arjette Kuipers (06 2830 7489 of kuipers@nassaukerk.nl).
Zie ook deze website en Facebookpagina.

Taizéviering

In 2019 is een nieuwe CD met Taizéliederen op Nederlandse teksten opgenomen. Deze zal op 2 juli 2020 gepresenteerd worden bij de Taizéviering in de Nassaukerk, wees van harte welkom! Er kunnen volgens de voorgeschreven regels maximaal 60 mensen bij zijn en daarom zullen...