Kerk in de buurt

Kerk in de buurt

De Nassaukerk met haar prachtige gebouw uit 1925 staat bekend staat als een echte buurtkerk. Het gebied waarin de Nassaukerk staat en het werkgebied daar omheen waarin wij als kerk actief zijn, omvat vanwege de krimp in het aantal geloofsgemeenschappen in de stad en de terugval in het aantal in gebruik zijnde kerkgebouwen inmiddels een groot aantal buurten met elk hun eigen karakter: Staatsliedenbuurt, Spaarndammerbuurt, Zeeheldenbuurt, Frederik Hendrikbuurt, Hugo de Grootbuurt, Marcantibuurt, Da Costabuurt, Bellamybuurt, Borgerbuurt, Cremerbuurt, Helmersbuurt en Vondelparkbuurt.

Ondanks deze verscheidenheid aan buurten waarin we kerk zijn, vormen we een "gemeenschap van gemeenschappen" en werken we aan de verdere ontwikkeling daarvan. Zo zijn we in 2018 gestart met "Exposure", een methode waarbij we ons met een open en toegankelijke houding laten inspireren door de buurt om te ontdekken wat wij voor de buurt kunnen betekenen en omgekeerd. Daarnaast heeft de Nassaukerk een sterke traditie van aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving, zoals dak- en thuislozen en mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Andere activiteiten richten zich op de ontmoeting tussen kerk en kunst, maatschappelijk debat, kinderen, jongeren, zoekers en geïnteresseerden.

Zo blijven we werken aan een kerk die midden in de buurt staat, open en naar buiten gericht. Een plek van ontmoeting en verdieping voor een grote verscheidenheid aan mensen: studenten, jonge kunstenaars, mensen in de kracht van hun leven, ouderen en mensen zonder geldige verblijfspapieren. Geboren en getogen Amsterdammers naast mensen van wie de wieg ver buiten de landsgrenzen stond. Gewone en buitengewone, gelovige en ongelovige, homo- en heterosexuele vrouwen en mannen, mensen zonder een dak boven hun hoofd en mensen die net een nieuw gebouwd huis hebben gekocht, jongeren die naar de stad zijn getrokken en ouderen die Mokum al zo vaak hebben zien veranderen.

Exposure

Exposure is een methode waarbij je met een ontvankelijke en open houding probeert kerk te zijn in relatie tot de buurt. Wij willen als kerkgemeenschap bijdragen aan meer menselijkheid en een leefbare buurt; het gaat om een wisselwerking. We voelen ons niet thuis in naar binnen gerichte kerk; geloof heeft te maken met hoe we ons verhouden tot de ander en de wereld, tot onze buurt en tot onszelf. Die spanning is essentieel.

De kerk in Nederland heeft het moeilijk. Zo ook de Nassaukerk; de ledenaantallen lopen terug, onder andere door de vergrijzing, en we hebben een prachtig gebouw, wat veel onderhoud nodig heeft en dat kost veel geld. Soms worden we daar moedeloos van en zijn we bang dat we niet lang meer zullen bestaan. In de 80-er jaren van de vorige eeuw stond de Nassaukerk voor dezelfde soort vragen. Ook toen kozen we er voor een open kerk te zijn met en in de buurt.  Die open houding gaf ons nieuwe energie. De vraag naar overleven kwam op de achtergrond. We gingen vol vertrouwen deze nieuwe weg op. Er kwam wat op ons pad (dak- en thuislozen bijvoorbeeld, een dwarse buurt) en we moesten ons daartoe verhouden en probeerden een betrouwbare bondgenoot zijn.

Vandaag de dag zien we dat we een kerkgemeenschap zijn in een sterk veranderde buurt, met naast de bekende problematiek rond dak- en thuislozen, ook nieuwe behoeften en dromen. Door als Nassaukerkgemeenschap actief bezig te zijn met ‘Exposure’, vernieuwen we onszelf en ook nu krijgen we daar weer energie van!

Krijg jij als je dit leest hier ook energie van en wil je met ons meedoen aan het bouwen van een betere buurt?

 

Exposure

Stichting kerk & buurt

Stichting Kerk & Buurt is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan vanuit een samenwerking tussen de protestantse Nassaukerk in Westerpark en de inmiddels opgeheven katholieke Magdalenaparochie in de Spaarndammerbuurt. Stichting Kerk & Buurt Westerpark is in … een zelfstandige stichting geworden. Maar nog steeds is er een sterke band tussen de Nassaukerk en de Stichting. Zo komen veel van de vrijwilligers die zich inzetten voor ‘Kerk & Buurt’ (zoals de stichting meestal gemakshalve wordt aangeduid) uit de Nassaukerk en maakt Stichting Kerk & Buurt gebruik van ruimtes in de Nassaukerk. Voor de Nassaukerk is de connectie met Stichting Kerk & Buurt één van de manieren om in de buurt aanwezig te zijn.

De doelstelling van Stichting Kerk & Buurt is het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers). ‘Kerk & Buurt’ wil bouwen aan een open gemeenschap van gewone en buitengewone mensen.

Vaste activiteiten van Stichting Kerk & Buurt:

*Inloop

*Ontbijt

*Eettafel Filah

*Kringloopwinkel

*Burenhulp

 

Vanwege de coronarichtlijnen is het aanbod van bovenstaande activiteiten aangepast. 

 

Voor meer Info

Dick Jansen (voorzitter): 0654781042 of dickjansen1953@gmail.com
Zie ook de website en Facebookpagina van Stichting Kerk & Buurt

Stichting kerk & buurt