10 april: Cursus Groen Geloven in Mokum

10 april: Cursus Groen Geloven in Mokum

Eco-theologie in de Amsterdamse context –

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en is een zoektocht naar veranderingen in denken en theologie; hoe anders kijken we nu naar natuur, aarde, schepping, God en mens? Ook praktische en ethische vragen rond duurzaamheid komen aan de orde; wat laat en doe jij om jouw voetafdruk zo klein mogelijk te houden? En is er nog een gesprek mogelijk tussen stad en platteland over de gevolgen van klimaatverandering? Kunnen we in de kerk de schepping nog vieren? Hoe ziet zo’n gemeenschap waar duurzaamheid centraal staat eruit? De cursus is vooral bedoeld voor mensen die bij de Amsterdamse kerken betrokken zijn die niet specifiek theologisch geschoold zijn of professioneel in de kerk werken.

GEEF JE OP EN GA MEE OP ZOEK! Begeleiding door Annemarie van Wijngaarden en Ditske Tanja. Data: woensdag 10 april, 17 april en 24 april, 20:00 tot 22:00 uur in de  Muiderkerk, Linnaeusstraat 37 A’dam. Informatie en opgave via: leerhuisamsterdam@gmail.com

10 april: Cursus Groen Geloven in Mokum