EXPOSITIE VOOR DE 40 DAGENTIJD

EXPOSITIE VOOR DE 40 DAGENTIJD

Het werk van kunstenaar MARIA SCHERF is speciaal voor de lijdenstijd uitgezocht. Een van de hoogtepunten zal de viering zijn die op Goede Vrijdag gehouden zal worden en die vormgegeven wordt met medewerking van de kunstvespergroep en de cantorij. Voorganger in deze viering is Lydia Meiling.
De expositie bevat een drietal tekeningen uit de serie “Windstilte in de ziel” (ontleend aan Friedrich Nietzsche en Joke Hermsen), plus enkele andere ontroerende schilderijen die de expositie voltooien. Maria Scherf is zeer gemotiveerd om haar kunstwerken juist nu te laten zien. ”Er mag aandacht zijn voor het lijden, ook al wetende van en hopende op de opstanding”. Met deze woorden wordt u uitgenodigd de expositie te bekijken en de vieringen te bezoeken.
De Kunstvespergroep en Lydia Meiling

Met goede vrijdagviering “ZIE DE MENS”
15 april a.s. om 20.00 uur

EXPOSITIE VOOR DE 40 DAGENTIJD