Zondagmorgenvieringen

Zondagmorgenviering

28 juni 202010:30 uurds. Willemien van Berkum

Om de lieve vrede?

Korte livestream-viering Nassaukerk Amsterdam

28 juni 2020

 

Om terug te kijken: kerkdienstgemist.nl/stations/1925

muziek                   J. Haydn Chorale St. Anthony
welkom
mededelingen
de kinderkaarsen worden aangestoken
inleiding                We groeten elkaar met vrede

lied                         Liedboek 323: Hoor. Maar ik kan niet horen
lezing                     Mattheüs 10: 34 – 39

muziek                   Love Divine, W.P. Rowlands
overweging

lied                         Liedboek 941: 1, 2, 4: Waarom moest ik uw stem verstaan
gedicht                  Omwille
muziek                   Kom o Geest des Heren kom (Liedboek 669)
voorbeden            bij elke gebedsintentie wordt een kaarsje aangestoken

Na elke drie kaarsje wordt antifoon A van Liedboek 67b als responsie gezongen.

Onze Vader          (gesproken)

zegenbede           Liedboek 426: God zal je hoeden
muziek                   J.W. Hertel 3e Partita 1e Allegro

 

 

Omwille

 

Omwille van de lieve vrede

strijken we met vage vegen alles dicht

en dekken we het liefste toe.

 

Omwille van de lieve vrede

leggen wij snel en rookgordijn

en spuiten gul deodorant

 

Omwille van de lieve vrede

tasten wij liever in het duister,

knijpen een oogje toe

of houden de handen voor de ogen.

 

Omwille van de lieve vrede

smeren wij stroop om menig mond

en stoppen onze oren dicht

 

Omwille van de vrede

ergeren we ons groen en geel

bekennen wij kleur

 

Omwille van de vrede

staan de neusgaten wijd open

om te ruiken waar een luchtje aan zit

 

Omwille van de vrede

ontsteken we een licht

vatten wij de koe bij horens

en laten niet meer los

 

Omwille van de vrede

zijn wij die ene tegenstem, dat ene tegengeluid

met volle angst vooruit

spreken wij klip en klaar

 

Hans van Herwaarden

27-6-2020

 

Aan dit meditatief moment werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel), David Harris (hobo), Bart Treffers (koster), Edwin Koster (dienstopdrager), Hans van Herwaarden en Jeannette Stronks (voorbereiding), Willemien van Berkum (voorganger).

De collecten:

  1. Wijkdiaconie en 2. Onderhoud kerkgebouw. U kunt uw bijdragen voldoen via GIVT.

Het offerblok: Kerk in Actie/Help een stille coronaramp voorkomen.

U kunt uw gift o.v.v. ‘Kerk in Actie/Corona’ storten op:

NL43 INGB 0003 7170 62 t.n.v. Diaconie S.O.W. Nassaukerk Amsterdam.

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom
bij dienstopdrager of voorganger, zie www.nassaukerk.nl.
Giften zijn welkom op rekening NL59 INGB 0005 0061 95 t.n.v. PGA Nassaukerk.