Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Donderdag 21 maart, 19:30-21:00 uur

Inspirerende bijeenkomsten, waarin we een bijbelgedeelte lezen en van gedachten wisselen over wat de tekst voor ons vandaag de dag betekent – of niet betekent.

Gespreksavonden in de Nassaukerk

Eén avond in de maand lezen we met elkaar een bijbelverhaal en gaan erover in gesprek. We gaan in die verhalen op zoek naar waar ze ons raken en wat ze ons vandaag zeggen. Kunnen we er iets van levenswijsheid in ontdekken? Of levens-‘dwaasheid’? Kunnen we in contact komen met de verschillende personen in het verhaal? En met elkaar?

Wanneer: donderdag 21 maart van 19.30 – 21.00 uur. Om 19:15 uur staat koffie en thee klaar

Waar: wijkzaal van de Nassaukerk

Wie: iedereen die geïnteresseerd is

Graag opgeven van tevoren: lydiameiling@gmail.com

Groet,

Lydia Meiling

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?