Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Donderdag 16 februari, 19:30-21:00 uur

De Zaligsprekingen uit Mattheus 5: 1-12

Een van de meest kernachtige toespraken van Jezus, die een universele levenswijsheid bevat: de Bergrede. Het is een omstreden rede: volgens sommigen een onmogelijke ethiek, volgens anderen de enige weg naar innerlijke vrede.

Voor wie de tekst thuis alvast wil lezen: Hein Stufkens beveelt ons het volgende aan: “Lees de tekst langzaam en hardop. Stel jezelf steeds de vraag: als deze woorden een boodschap voor mij en mijn leven nu zou hebben, wat is die boodschap dan?” (uit: De grondwet voor geluk).

Donderdag gaan we het met elkaar nader onderzoeken.

Gespreksavond in de Nassaukerk

Eén avond in de maand lezen we met elkaar een bijbelverhaal en gaan erover in gesprek. We gaan in die verhalen op zoek naar waar ze ons raken en wat ze ons vandaag zeggen. Kunnen we er iets van levenswijsheid in ontdekken? Of levens-‘dwaasheid’? Kunnen we in contact komen met de verschillende personen in het verhaal? En met elkaar?

Wanneer: 16 februari, 16 maart en 20 april van 19.30 – 21.00 uur. Om 19:15 uur staat koffie en thee klaar

Waar: wijkzaal Nassaukerk

Wie: iedereen die geïnteresseerd is

Groet,

Lydia Meiling

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?