Wat willen we met de buurtcantates bereiken?

Door met buurtbewoners een buurtcantate te maken èn uit te voeren willen we mensen in hun diversiteit met elkaar in verbinding te brengen in wat hun bezielt, bezeert en bezighoudt.  Mensen met verschillende achtergrond uit onze buurten gaan met elkaar in twee workshops eigen teksten over een thema maken, welke verwerkt worden tot een samenhangende tekst die vervolgens op muziek wordt gezet in de vorm van liederencyclus voor 4-stemmig gemengd koor, en een aantal instrumentalisten.  Een buurt-projectkoor voert, samen met de instrumentalisten, de buutcantate vervolgens uit onder leiding van onze koordirigente.  

Een beetje geschiedenis.

Zaaien groeien bloeien is de derde buurtcantate in een serie. Elke buurtcantate heeft zijn eigen proces van wording en speelt in op wat mensen op dat moment bezighoudt. 

Zo ontstond de eerste Buurtcantate ‘Gaandeweg’ (2018) rond het thema verlangen en werd driemaal uitgevoerd waaronder in de Bethelkerk als ondersteuning van het drie maanden durend kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag voor het gezin Tamrazyan.
Voor de teksten van Gaandeweg klik hier.

De tweede buurtcantate had als thema ‘Thuis in de buurt’ (2019) en werd na de première nog een keer uitgevoerd als onderdeel van het evenement Thuis in de Staats (2020) (zie https://thuisindestaats.nl ) en daarnaast  – omdat het thema daartoe uitnodigde – in de Spaarndammerhoutschool (2021) om de bewoners van de oude Spaarndammerbuurt en de nieuwe buurt De Houthavens elkaar te laten ontmoeten. 
Voor de teksten van Thuis in de Buurt klik hier.

Met de buurtcantates willen we bijdragen aan samenhang in de buurt. Dit is een zich ontwikkelend proces. De Nassaukerk en de stichting Kerk & Buurt waaruit dit initiatief voortkwam zijn geworteld in de buurt met een aantal projecten (inloop, eettafel, kringloop, burenhulp, Soup en Soul) en kunnen daardoor buurtgenoten met verschillende achtergronden interesseren voor dit project. Voor het maken van teksten gaat een groep verschillende tekstschrijvers met elkaar aan de gang. Het projectkoor is samengesteld uit koorleden uit de verschillende buurtkoren en daarnaast buurtgenoten zonder koorervaring. Buurtgenoten die een instrument spelen haken aan. 

De eerste uitvoering van de buurtcantate Zaaien groeien bloeien vindt plaats op zondag 1 oktober, 15.00 in de Nassaukerk in de Staatsliedenbuurt. Daarna volgen andere locaties waar er ook belangstelling is voor de buurtcantate, zoals de aula van de Spaarndammerhout school en Tuinen van West.