Inspirerende bijeenkomst, waarin we een bijbelgedeelte lezen en van gedachten wisselen
over wat de tekst voor ons vandaag de dag betekent – of niet betekent.