Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Wat geloof jij eigenlijk (nog)?

Gespreksavonden in de Nassaukerk

Eén avond in de maand lezen we met elkaar een bijbelverhaal en gaan erover in gesprek. We gaan in die verhalen op zoek naar waar ze ons raken en wat ze ons vandaag zeggen. Kunnen we er iets van levenswijsheid in ontdekken? Of levens-‘dwaasheid’? Kunnen we in contact komen met de verschillende personen in het verhaal? En met elkaar?

Wanneer: elke 3e donderdag van de maand van 19.30 – 21.00 uur. Om 19:15 uur staat koffie en thee klaar (volgende data: 16 maart en 20 april)

Waar: wijkzaal Nassaukerk

Wie: iedereen die geïnteresseerd is

 

Graag tot ziens!

Lydia Meiling