Kerk & kunst

KERK EN KUNST

Kunst en religie hebben raakvlakken: beide geven ze uitdrukking aan wat groter is dan wijzelf. Kerk en kunst gaat de dialoog aan tussen bijbel en geloof en de wereld van de kunsten: beeldende kunst, muziek, dans, poëzie, film en performance.

De Nassaukerk zoekt op allerlei terreinen verbinding. Hieronder een aantal evenementen en activiteiten die wij organiseren. U bent van harte welkom om hier aan deel te nemen.

BUURTCANTATE

De Nassaukerkgemeente maakt drie jaar lang samen met de buurt een Buurtcantate. Hoe verbind je mensen uit de buurt en de kerk in wat hen bezielt, bezeert en bezig houdt? De volgende buurtcantate staat op stapel. Het schrijven van teksten zal starten als de omstandigheden dat weer toelaten.

Buurtcantate

KUNSTVESPERS

Kunstvespers brengen beeldende kunst, muziek, poëzie en bijbelverhalen in dialoog met elkaar rond een gemeenschappelijk thema. De opzet biedt ook ruimte voor overweging in stilte.

Kunstvesper

EXPOSITIES

De Nassaukerk heeft in de kerkzaal een expositiewand. Exposities van beeldende kunst wisselen een aantal keer per jaar en spelen een rol in onze kunstvespers en andere activiteiten die rondom een expositie georganiseerd worden

Exposities

BIJBELTAFEL

Aan de bijbeltafel lezen we de bijbel als wereldliteratuur en cultureel erfgoed. Zonder claim of taboe. Met gelovigen en ongelovigen samen. Daarbij geven we ook aandacht aan hoe kunstenaars de bijbel verstaan en vertolken.